Double strut trussed beam

Rate this post

Double strut trussed beam là gì?

Double strut trussed beam có nghĩa là Dầm tăng cường hai trụ chống

Double strut trussed beam có nghĩa là Dầm tăng cường hai trụ chống
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Dầm tăng cường hai trụ chống Tiếng Anh là gì?

Dầm tăng cường hai trụ chống Tiếng Anh có nghĩa là Double strut trussed beam.

Ý nghĩa – Giải thích

Double strut trussed beam nghĩa là Dầm tăng cường hai trụ chống.

Đây là cách dùng Double strut trussed beam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Double strut trussed beam là gì? (hay giải thích Dầm tăng cường hai trụ chống nghĩa là gì?) . Định nghĩa Double strut trussed beam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Double strut trussed beam / Dầm tăng cường hai trụ chống. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Double strut trussed beam mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Double strut trussed beam .

Read More:   头 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button