Drainage and supply water

Rate this post

Drainage and supply water là gì?

Drainage and supply water có nghĩa là Hệ thống cấp thoát nước

Drainage and supply water có nghĩa là Hệ thống cấp thoát nước
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Hệ thống cấp thoát nước Tiếng Anh là gì?

Hệ thống cấp thoát nước Tiếng Anh có nghĩa là Drainage and supply water.

Ý nghĩa – Giải thích

Drainage and supply water nghĩa là Hệ thống cấp thoát nước.

Đây là cách dùng Drainage and supply water. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Drainage and supply water là gì? (hay giải thích Hệ thống cấp thoát nước nghĩa là gì?) . Định nghĩa Drainage and supply water là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Drainage and supply water / Hệ thống cấp thoát nước. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Drainage and supply water mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Drainage and supply water .

Read More:   뜨개질 바늘 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button