Drainage system

Rate this post

Drainage system là gì?

Drainage system có nghĩa là Hệ thống thoát nước

Drainage system có nghĩa là Hệ thống thoát nước
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Hệ thống thoát nước Tiếng Anh là gì?

Hệ thống thoát nước Tiếng Anh có nghĩa là Drainage system.

Ý nghĩa – Giải thích

Drainage system nghĩa là Hệ thống thoát nước.

Đây là cách dùng Drainage system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Drainage system là gì? (hay giải thích Hệ thống thoát nước nghĩa là gì?) . Định nghĩa Drainage system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Drainage system / Hệ thống thoát nước. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Drainage system mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Drainage system .

Read More:   Steering angle sensor circuit check
Check Also
Close
Back to top button