Driveline

Rate this post

Driveline là gì?

Driveline có nghĩa là Đường truyền lực

Driveline có nghĩa là Đường truyền lực.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đường truyền lực Tiếng Anh là gì?

Đường truyền lực Tiếng Anh có nghĩa là Driveline.

Ý nghĩa – Giải thích

Driveline nghĩa là Đường truyền lực..

Đây là cách dùng Driveline. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Driveline là gì? (hay giải thích Đường truyền lực. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Driveline là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Driveline / Đường truyền lực.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Driveline mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Driveline .

Read More:   Yarn checker
Back to top button