Driver side exterior mirror

Rate this post

Driver side exterior mirror là gì?

Driver side exterior mirror có nghĩa là Kính chiếu hậu bên tài xế

Driver side exterior mirror có nghĩa là Kính chiếu hậu bên tài xế.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kính chiếu hậu bên tài xế Tiếng Anh là gì?

Kính chiếu hậu bên tài xế Tiếng Anh có nghĩa là Driver side exterior mirror.

Ý nghĩa – Giải thích

Driver side exterior mirror nghĩa là Kính chiếu hậu bên tài xế..

Đây là cách dùng Driver side exterior mirror. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Driver side exterior mirror là gì? (hay giải thích Kính chiếu hậu bên tài xế. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Driver side exterior mirror là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Driver side exterior mirror / Kính chiếu hậu bên tài xế.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Driver side exterior mirror mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Driver side exterior mirror .

Read More:   Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là gì?
Back to top button