Driver side recirculation blend door actuator

Rate this post

Driver side recirculation blend door actuator là gì?

Driver side recirculation blend door actuator có nghĩa là Bộ chấp hành cửa trộn khí tuần hoàn phía bên tài xế

Driver side recirculation blend door actuator có nghĩa là Bộ chấp hành cửa trộn khí tuần hoàn phía bên tài xế.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ chấp hành cửa trộn khí tuần hoàn phía bên tài xế Tiếng Anh là gì?

Bộ chấp hành cửa trộn khí tuần hoàn phía bên tài xế Tiếng Anh có nghĩa là Driver side recirculation blend door actuator.

Ý nghĩa – Giải thích

Driver side recirculation blend door actuator nghĩa là Bộ chấp hành cửa trộn khí tuần hoàn phía bên tài xế..

Đây là cách dùng Driver side recirculation blend door actuator. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Driver side recirculation blend door actuator là gì? (hay giải thích Bộ chấp hành cửa trộn khí tuần hoàn phía bên tài xế. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Driver side recirculation blend door actuator là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Driver side recirculation blend door actuator / Bộ chấp hành cửa trộn khí tuần hoàn phía bên tài xế.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   财务拨款 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Driver side recirculation blend door actuator mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Driver side recirculation blend door actuator.

Check Also
Close
Back to top button