Driveshaft

Rate this post

Driveshaft là gì?

Driveshaft có nghĩa là Trục các-đăng

Driveshaft có nghĩa là Trục các-đăng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Trục các-đăng Tiếng Anh là gì?

Trục các-đăng Tiếng Anh có nghĩa là Driveshaft.

Ý nghĩa – Giải thích

Driveshaft nghĩa là Trục các-đăng..

Đây là cách dùng Driveshaft. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Driveshaft là gì? (hay giải thích Trục các-đăng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Driveshaft là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Driveshaft / Trục các-đăng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Driveshaft mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Driveshaft .

Read More:   final exam
Check Also
Close
  • Equity
Back to top button