Dual-tone horn

Rate this post

Dual-tone horn là gì?

Dual-tone horn có nghĩa là Còi hai giọng

Dual-tone horn có nghĩa là Còi hai giọng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Còi hai giọng Tiếng Anh là gì?

Còi hai giọng Tiếng Anh có nghĩa là Dual-tone horn.

Ý nghĩa – Giải thích

Dual-tone horn nghĩa là Còi hai giọng..

Đây là cách dùng Dual-tone horn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Dual-tone horn là gì? (hay giải thích Còi hai giọng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dual-tone horn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dual-tone horn / Còi hai giọng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Dual-tone horn mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Dual-tone horn .

Read More:   Seal
Check Also
Close
Back to top button