Eccentric clamp

Rate this post

Eccentric clamp là gì?

Eccentric clamp có nghĩa là kẹp lệch tâm

Eccentric clamp có nghĩa là kẹp lệch tâm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

kẹp lệch tâm Tiếng Anh là gì?

kẹp lệch tâm Tiếng Anh có nghĩa là Eccentric clamp.

Ý nghĩa – Giải thích

Eccentric clamp nghĩa là kẹp lệch tâm.

Đây là cách dùng Eccentric clamp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Eccentric clamp là gì? (hay giải thích kẹp lệch tâm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Eccentric clamp là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Eccentric clamp / kẹp lệch tâm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Eccentric clamp mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Eccentric clamp .

Read More:   Cold starting
Back to top button