Eccentric cross dowel, plastic (n)

Rate this post

Eccentric cross dowel, plastic (n) là gì?

Eccentric cross dowel, plastic (n) có nghĩa là chốt ngang lệch tâm, nhựa

Eccentric cross dowel, plastic (n) có nghĩa là chốt ngang lệch tâm, nhựa
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

chốt ngang lệch tâm, nhựa Tiếng Anh là gì?

chốt ngang lệch tâm, nhựa Tiếng Anh có nghĩa là Eccentric cross dowel, plastic (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Eccentric cross dowel, plastic (n) nghĩa là chốt ngang lệch tâm, nhựa.

Đây là cách dùng Eccentric cross dowel, plastic (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Eccentric cross dowel, plastic (n) là gì? (hay giải thích chốt ngang lệch tâm, nhựa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Eccentric cross dowel, plastic (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Eccentric cross dowel, plastic (n) / chốt ngang lệch tâm, nhựa. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Eccentric cross dowel, plastic (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Eccentric cross dowel, plastic (n).

Read More:   Luật lao động tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button