Effective stroke

Rate this post

Effective stroke là gì?

Effective stroke có nghĩa là Thì sinh công

Effective stroke có nghĩa là Thì sinh công.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thì sinh công Tiếng Anh là gì?

Thì sinh công Tiếng Anh có nghĩa là Effective stroke.

Ý nghĩa – Giải thích

Effective stroke nghĩa là Thì sinh công..

Đây là cách dùng Effective stroke. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Effective stroke là gì? (hay giải thích Thì sinh công. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Effective stroke là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Effective stroke / Thì sinh công.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Effective stroke mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Effective stroke .

Read More:   Hand loom
Check Also
Close
  • Low
Back to top button