Electric equipment

Rate this post

Electric equipment là gì?

Electric equipment có nghĩa là Thiết bị điện

Electric equipment có nghĩa là Thiết bị điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

Thiết bị điện Tiếng Anh là gì?

Thiết bị điện Tiếng Anh có nghĩa là Electric equipment.

Ý nghĩa – Giải thích

Electric equipment nghĩa là Thiết bị điện..

Đây là cách dùng Electric equipment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản Electric equipment là gì? (hay giải thích Thiết bị điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Electric equipment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Electric equipment / Thiết bị điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Electric equipment mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Electric equipment .

Read More:   锡剧 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button