Electrophysical machining

Rate this post

Electrophysical machining là gì?

Electrophysical machining có nghĩa là sự gia công hoá lí

Electrophysical machining có nghĩa là sự gia công hoá lí
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

sự gia công hoá lí Tiếng Anh là gì?

sự gia công hoá lí Tiếng Anh có nghĩa là Electrophysical machining.

Ý nghĩa – Giải thích

Electrophysical machining nghĩa là sự gia công hoá lí.

Đây là cách dùng Electrophysical machining. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Electrophysical machining là gì? (hay giải thích sự gia công hoá lí nghĩa là gì?) . Định nghĩa Electrophysical machining là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Electrophysical machining / sự gia công hoá lí. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Electrophysical machining mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Electrophysical machining .

Read More:   Steering wheel rotation sensor circuit check
Check Also
Close
Back to top button