Emergency bridge Stairs

Rate this post

Emergency bridge Stairs là gì?

Emergency bridge Stairs có nghĩa là Cầu tạm

Emergency bridge Stairs có nghĩa là Cầu tạm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cầu tạm Tiếng Anh là gì?

Cầu tạm Tiếng Anh có nghĩa là Emergency bridge Stairs.

Ý nghĩa – Giải thích

Emergency bridge Stairs nghĩa là Cầu tạm.

Đây là cách dùng Emergency bridge Stairs. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Emergency bridge Stairs là gì? (hay giải thích Cầu tạm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Emergency bridge Stairs là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Emergency bridge Stairs / Cầu tạm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Emergency bridge Stairs mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Emergency bridge Stairs .

Read More:   打爆 là gì?
Back to top button