Emulsion

Rate this post

Emulsion là gì?

Emulsion có nghĩa là Nhũ tương (nước vào nhớt, không khí và xăng)

Emulsion có nghĩa là Nhũ tương (nước vào nhớt, không khí và xăng).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Nhũ tương (nước vào nhớt, không khí và xăng) Tiếng Anh là gì?

Nhũ tương (nước vào nhớt, không khí và xăng) Tiếng Anh có nghĩa là Emulsion.

Ý nghĩa – Giải thích

Emulsion nghĩa là Nhũ tương (nước vào nhớt, không khí và xăng)..

Đây là cách dùng Emulsion. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Emulsion là gì? (hay giải thích Nhũ tương (nước vào nhớt, không khí và xăng). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Emulsion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Emulsion / Nhũ tương (nước vào nhớt, không khí và xăng).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Emulsion mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Emulsion .

Read More:   经济游 tiếng trung là gì?
Back to top button