Engine front lower support insulator

Rate this post

Engine front lower support insulator là gì?

Engine front lower support insulator có nghĩa là Cao su đỡ bên dưới phía trước động cơ (cao su chân máy)

Engine front lower support insulator có nghĩa là Cao su đỡ bên dưới phía trước động cơ (cao su chân máy).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cao su đỡ bên dưới phía trước động cơ (cao su chân máy) Tiếng Anh là gì?

Cao su đỡ bên dưới phía trước động cơ (cao su chân máy) Tiếng Anh có nghĩa là Engine front lower support insulator.

Ý nghĩa – Giải thích

Engine front lower support insulator nghĩa là Cao su đỡ bên dưới phía trước động cơ (cao su chân máy)..

Đây là cách dùng Engine front lower support insulator. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Engine front lower support insulator là gì? (hay giải thích Cao su đỡ bên dưới phía trước động cơ (cao su chân máy). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Engine front lower support insulator là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Engine front lower support insulator / Cao su đỡ bên dưới phía trước động cơ (cao su chân máy).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   腰回り tiếng nhật là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Engine front lower support insulator mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Engine front lower support insulator.

Back to top button