Engine knock

Rate this post

Engine knock là gì?

Engine knock có nghĩa là Sự roóc máy (kích nổ)

Engine knock có nghĩa là Sự roóc máy (kích nổ).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự roóc máy (kích nổ) Tiếng Anh là gì?

Sự roóc máy (kích nổ) Tiếng Anh có nghĩa là Engine knock.

Ý nghĩa – Giải thích

Engine knock nghĩa là Sự roóc máy (kích nổ)..

Đây là cách dùng Engine knock. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Engine knock là gì? (hay giải thích Sự roóc máy (kích nổ). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Engine knock là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Engine knock / Sự roóc máy (kích nổ).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Engine knock mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Engine knock .

Read More:   Yarn dyeing
Check Also
Close
Back to top button