Equalizer bar and bushing

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Equalizer bar and bushing là gì?

Equalizer bar and bushing có nghĩa là Thanh cân bằng và bạc lót

Equalizer bar and bushing có nghĩa là Thanh cân bằng và bạc lót.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thanh cân bằng và bạc lót Tiếng Anh là gì?

Thanh cân bằng và bạc lót Tiếng Anh có nghĩa là Equalizer bar and bushing.

Ý nghĩa – Giải thích

Equalizer bar and bushing nghĩa là Thanh cân bằng và bạc lót..

Đây là cách dùng Equalizer bar and bushing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Equalizer bar and bushing là gì? (hay giải thích Thanh cân bằng và bạc lót. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Equalizer bar and bushing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Equalizer bar and bushing / Thanh cân bằng và bạc lót.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   공장 tiếng hàn là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Equalizer bar and bushing mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Equalizer bar and bushing .

Check Also
Close
Back to top button