Equilibrium

Rate this post

Equilibrium là gì?

Equilibrium có nghĩa là cân bằng

Equilibrium có nghĩa là cân bằng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

cân bằng Tiếng Anh là gì?

cân bằng Tiếng Anh có nghĩa là Equilibrium.

Ý nghĩa – Giải thích

Equilibrium nghĩa là cân bằng.

Đây là cách dùng Equilibrium. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học Equilibrium là gì? (hay giải thích cân bằng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Equilibrium là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Equilibrium / cân bằng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Equilibrium mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Equilibrium .

Read More:   Detachable
Check Also
Close
Back to top button