Excessive crocking

Rate this post

Excessive crocking là gì?

Excessive crocking có nghĩa là Lem màu, chảy màu

Excessive crocking có nghĩa là Lem màu, chảy màu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực May mặc.

Lem màu, chảy màu Tiếng Anh là gì?

Lem màu, chảy màu Tiếng Anh có nghĩa là Excessive crocking.

Ý nghĩa – Giải thích

Excessive crocking nghĩa là Lem màu, chảy màu.

Đây là cách dùng Excessive crocking. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ May mặc Excessive crocking là gì? (hay giải thích Lem màu, chảy màu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Excessive crocking là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Excessive crocking / Lem màu, chảy màu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Excessive crocking mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Excessive crocking .

Read More:   Electroplate
Check Also
Close
Back to top button