Exhaust sound enhancement valve

Rate this post

Exhaust sound enhancement valve là gì?

Exhaust sound enhancement valve có nghĩa là Van tăng âm khí xả

Exhaust sound enhancement valve có nghĩa là Van tăng âm khí xả.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van tăng âm khí xả Tiếng Anh là gì?

Van tăng âm khí xả Tiếng Anh có nghĩa là Exhaust sound enhancement valve.

Ý nghĩa – Giải thích

Exhaust sound enhancement valve nghĩa là Van tăng âm khí xả..

Đây là cách dùng Exhaust sound enhancement valve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Exhaust sound enhancement valve là gì? (hay giải thích Van tăng âm khí xả. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Exhaust sound enhancement valve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Exhaust sound enhancement valve / Van tăng âm khí xả.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Exhaust sound enhancement valve mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Exhaust sound enhancement valve .

Read More:   All-out braking
Check Also
Close
Back to top button