Extended contract administration/management

Rate this post

Extended contract administration/management là gì?

Extended contract administration/management có nghĩa là Quản lý/quản trị hợp đồng mở rộng

Extended contract administration/management có nghĩa là Quản lý/quản trị hợp đồng mở rộng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Quản lý/quản trị hợp đồng mở rộng Tiếng Anh là gì?

Quản lý/quản trị hợp đồng mở rộng Tiếng Anh có nghĩa là Extended contract administration/management.

Ý nghĩa – Giải thích

Extended contract administration/management nghĩa là Quản lý/quản trị hợp đồng mở rộng.

Đây là cách dùng Extended contract administration/management. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Extended contract administration/management là gì? (hay giải thích Quản lý/quản trị hợp đồng mở rộng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Extended contract administration/management là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Extended contract administration/management / Quản lý/quản trị hợp đồng mở rộng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Extended contract administration/management mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Extended contract administration/management .

Read More:   农户 tiếng trung là gì?
Back to top button