Exterior mirror foldback relay

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Exterior mirror foldback relay là gì?

Exterior mirror foldback relay có nghĩa là Rờ le điều khiển (uốn lên xuống) gương chiếu hậu ngoài

Exterior mirror foldback relay có nghĩa là Rờ le điều khiển (uốn lên xuống) gương chiếu hậu ngoài.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Rờ le điều khiển (uốn lên xuống) gương chiếu hậu ngoài Tiếng Anh là gì?

Rờ le điều khiển (uốn lên xuống) gương chiếu hậu ngoài Tiếng Anh có nghĩa là Exterior mirror foldback relay.

Ý nghĩa – Giải thích

Exterior mirror foldback relay nghĩa là Rờ le điều khiển (uốn lên xuống) gương chiếu hậu ngoài..

Đây là cách dùng Exterior mirror foldback relay. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Exterior mirror foldback relay là gì? (hay giải thích Rờ le điều khiển (uốn lên xuống) gương chiếu hậu ngoài. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Exterior mirror foldback relay là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Exterior mirror foldback relay / Rờ le điều khiển (uốn lên xuống) gương chiếu hậu ngoài.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   进口贸易 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Exterior mirror foldback relay mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Exterior mirror foldback relay .

Back to top button