External diameter

Rate this post

External diameter là gì?

External diameter có nghĩa là Đường kính ngoài

External diameter có nghĩa là Đường kính ngoài.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đường kính ngoài Tiếng Anh là gì?

Đường kính ngoài Tiếng Anh có nghĩa là External diameter.

Ý nghĩa – Giải thích

External diameter nghĩa là Đường kính ngoài..

Đây là cách dùng External diameter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô External diameter là gì? (hay giải thích Đường kính ngoài. nghĩa là gì?) . Định nghĩa External diameter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng External diameter / Đường kính ngoài.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề External diameter mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về External diameter .

Read More:   Convertible top base plate adjustment
Check Also
Close
Back to top button