Eyebolt

Rate this post

Eyebolt là gì?

Eyebolt có nghĩa là Bulông có lỗ để móc cáp

Eyebolt có nghĩa là Bulông có lỗ để móc cáp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bulông có lỗ để móc cáp Tiếng Anh là gì?

Bulông có lỗ để móc cáp Tiếng Anh có nghĩa là Eyebolt.

Ý nghĩa – Giải thích

Eyebolt nghĩa là Bulông có lỗ để móc cáp..

Đây là cách dùng Eyebolt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Eyebolt là gì? (hay giải thích Bulông có lỗ để móc cáp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Eyebolt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Eyebolt / Bulông có lỗ để móc cáp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Eyebolt mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Eyebolt .

Read More:   Stud extractor or remover
Back to top button