False ceiling

Rate this post

False ceiling là gì?

False ceiling có nghĩa là Trần treo (trần giả)

False ceiling có nghĩa là Trần treo (trần giả)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Trần treo (trần giả) Tiếng Anh là gì?

Trần treo (trần giả) Tiếng Anh có nghĩa là False ceiling.

Ý nghĩa – Giải thích

False ceiling nghĩa là Trần treo (trần giả).

Đây là cách dùng False ceiling. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại False ceiling là gì? (hay giải thích Trần treo (trần giả) nghĩa là gì?) . Định nghĩa False ceiling là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng False ceiling / Trần treo (trần giả). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề False ceiling mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về False ceiling .

Read More:   助人为乐 là gì?
Check Also
Close
Back to top button