fee

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Overtime-fee là gì?

Overtime-fee có nghĩa là  Phí làm việc ngoài giờ

Overtime-fee có nghĩa là  Phí làm việc ngoài giờ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

 Phí làm việc ngoài giờ Tiếng Anh là gì?

 Phí làm việc ngoài giờ Tiếng Anh có nghĩa là Overtime-fee.

Ý nghĩa – Giải thích

Overtime-fee nghĩa là  Phí làm việc ngoài giờ.

Đây là cách dùng Overtime-fee. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản Overtime-fee là gì? (hay giải thích  Phí làm việc ngoài giờ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Overtime-fee là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Overtime-fee /  Phí làm việc ngoài giờ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề fee mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về fee .

Read More:   Effluent
Check Also
Close
Back to top button