Feeler blade

Rate this post

Feeler blade là gì?

Feeler blade có nghĩa là Miếng cỡ lá

Feeler blade có nghĩa là Miếng cỡ lá.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Miếng cỡ lá Tiếng Anh là gì?

Miếng cỡ lá Tiếng Anh có nghĩa là Feeler blade.

Ý nghĩa – Giải thích

Feeler blade nghĩa là Miếng cỡ lá..

Đây là cách dùng Feeler blade. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Feeler blade là gì? (hay giải thích Miếng cỡ lá. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Feeler blade là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Feeler blade / Miếng cỡ lá.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Feeler blade mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Feeler blade .

Read More:   Revision
Check Also
Close
  • door
Back to top button