Field marshal

Rate this post

Field marshal là gì?

Field marshal có nghĩa là thống chế, đại nguyên soái

Field marshal có nghĩa là thống chế, đại nguyên soái
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

thống chế, đại nguyên soái Tiếng Anh là gì?

thống chế, đại nguyên soái Tiếng Anh có nghĩa là Field marshal.

Ý nghĩa – Giải thích

Field marshal nghĩa là thống chế, đại nguyên soái.

Đây là cách dùng Field marshal. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội Field marshal là gì? (hay giải thích thống chế, đại nguyên soái nghĩa là gì?) . Định nghĩa Field marshal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Field marshal / thống chế, đại nguyên soái. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Field marshal mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Field marshal .

Read More:   Napping
Check Also
Close
Back to top button