Final prestress

Rate this post

Final prestress là gì?

Final prestress có nghĩa là Dự ứng suất cuối còn lại

Final prestress có nghĩa là Dự ứng suất cuối còn lại
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Dự ứng suất cuối còn lại Tiếng Anh là gì?

Dự ứng suất cuối còn lại Tiếng Anh có nghĩa là Final prestress.

Ý nghĩa – Giải thích

Final prestress nghĩa là Dự ứng suất cuối còn lại.

Đây là cách dùng Final prestress. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Final prestress là gì? (hay giải thích Dự ứng suất cuối còn lại nghĩa là gì?) . Định nghĩa Final prestress là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Final prestress / Dự ứng suất cuối còn lại. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Final prestress mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Final prestress .

Read More:   Transmission control unit solenoids
Check Also
Close
Back to top button