Fixed beam

Rate this post

Fixed beam là gì?

Fixed beam có nghĩa là Dầm hai đầu ngàm

Fixed beam có nghĩa là Dầm hai đầu ngàm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Dầm hai đầu ngàm Tiếng Anh là gì?

Dầm hai đầu ngàm Tiếng Anh có nghĩa là Fixed beam.

Ý nghĩa – Giải thích

Fixed beam nghĩa là Dầm hai đầu ngàm.

Đây là cách dùng Fixed beam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Fixed beam là gì? (hay giải thích Dầm hai đầu ngàm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fixed beam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fixed beam / Dầm hai đầu ngàm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Fixed beam mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Fixed beam .

Read More:   八宝鸭 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button