Flage thickness (web thickness)

Rate this post

Flage thickness (web thickness) là gì?

Flage thickness (web thickness) có nghĩa là Chiều dày của bản sườn

Flage thickness (web thickness) có nghĩa là Chiều dày của bản sườn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Chiều dày của bản sườn Tiếng Anh là gì?

Chiều dày của bản sườn Tiếng Anh có nghĩa là Flage thickness (web thickness).

Ý nghĩa – Giải thích

Flage thickness (web thickness) nghĩa là Chiều dày của bản sườn.

Đây là cách dùng Flage thickness (web thickness). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Flage thickness (web thickness) là gì? (hay giải thích Chiều dày của bản sườn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Flage thickness (web thickness) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Flage thickness (web thickness) / Chiều dày của bản sườn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Flage thickness (web thickness) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Flage thickness (web thickness) .

Read More:   Back yoke
Back to top button