Float glass

Rate this post

Float glass là gì?

Float glass có nghĩa là Kính chế tạo qua quy trình nổi trên mặt kim loại nóng bỏng

Float glass có nghĩa là Kính chế tạo qua quy trình nổi trên mặt kim loại nóng bỏng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Kính chế tạo qua quy trình nổi trên mặt kim loại nóng bỏng Tiếng Anh là gì?

Kính chế tạo qua quy trình nổi trên mặt kim loại nóng bỏng Tiếng Anh có nghĩa là Float glass.

Ý nghĩa – Giải thích

Float glass nghĩa là Kính chế tạo qua quy trình nổi trên mặt kim loại nóng bỏng.

Đây là cách dùng Float glass. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Float glass là gì? (hay giải thích Kính chế tạo qua quy trình nổi trên mặt kim loại nóng bỏng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Float glass là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Float glass / Kính chế tạo qua quy trình nổi trên mặt kim loại nóng bỏng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Plant layout

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Float glass mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Float glass .

Check Also
Close
Back to top button