Floor console ashtray

Rate this post

Floor console ashtray là gì?

Floor console ashtray có nghĩa là Gạt tàn thuốc

Floor console ashtray có nghĩa là Gạt tàn thuốc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Gạt tàn thuốc Tiếng Anh là gì?

Gạt tàn thuốc Tiếng Anh có nghĩa là Floor console ashtray.

Ý nghĩa – Giải thích

Floor console ashtray nghĩa là Gạt tàn thuốc..

Đây là cách dùng Floor console ashtray. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Floor console ashtray là gì? (hay giải thích Gạt tàn thuốc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Floor console ashtray là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Floor console ashtray / Gạt tàn thuốc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Floor console ashtray mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Floor console ashtray .

Read More:   Quality improvement
Check Also
Close
Back to top button