Floorpan

Rate this post

Floorpan là gì?

Floorpan có nghĩa là Sàn xe

Floorpan có nghĩa là Sàn xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sàn xe Tiếng Anh là gì?

Sàn xe Tiếng Anh có nghĩa là Floorpan.

Ý nghĩa – Giải thích

Floorpan nghĩa là Sàn xe..

Đây là cách dùng Floorpan. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Floorpan là gì? (hay giải thích Sàn xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Floorpan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Floorpan / Sàn xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Floorpan mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Floorpan .

Read More:   수수료 tiếng hàn là gì?
Back to top button