Frameless construction

Rate this post

Frameless construction là gì?

Frameless construction có nghĩa là Cấu trúc không khung, không giàn, cấu trúc đơn nhất

Frameless construction có nghĩa là Cấu trúc không khung, không giàn, cấu trúc đơn nhất.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cấu trúc không khung, không giàn, cấu trúc đơn nhất Tiếng Anh là gì?

Cấu trúc không khung, không giàn, cấu trúc đơn nhất Tiếng Anh có nghĩa là Frameless construction.

Ý nghĩa – Giải thích

Frameless construction nghĩa là Cấu trúc không khung, không giàn, cấu trúc đơn nhất..

Đây là cách dùng Frameless construction. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Frameless construction là gì? (hay giải thích Cấu trúc không khung, không giàn, cấu trúc đơn nhất. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Frameless construction là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Frameless construction / Cấu trúc không khung, không giàn, cấu trúc đơn nhất.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Desorption

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Frameless construction mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Frameless construction .

Check Also
Close
Back to top button