Free from intimidation

Rate this post

Free from intimidation là gì?

Free from intimidation có nghĩa là Không bị đe doạ, tự nguyện

Free from intimidation có nghĩa là Không bị đe doạ, tự nguyện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Không bị đe doạ, tự nguyện Tiếng Anh là gì?

Không bị đe doạ, tự nguyện Tiếng Anh có nghĩa là Free from intimidation.

Ý nghĩa – Giải thích

Free from intimidation nghĩa là Không bị đe doạ, tự nguyện..

Đây là cách dùng Free from intimidation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Free from intimidation là gì? (hay giải thích Không bị đe doạ, tự nguyện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Free from intimidation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Free from intimidation / Không bị đe doạ, tự nguyện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Free from intimidation mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Free from intimidation .

Read More:   Ogee
Back to top button