Free sketch painting

Rate this post

Free sketch painting là gì?

Free sketch painting có nghĩa là (n) Bản vẽ phác hoạ tự do

Free sketch painting có nghĩa là (n) Bản vẽ phác hoạ tự do
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bản vẽ phác hoạ tự do Tiếng Anh là gì?

(n) Bản vẽ phác hoạ tự do Tiếng Anh có nghĩa là Free sketch painting.

Ý nghĩa – Giải thích

Free sketch painting nghĩa là (n) Bản vẽ phác hoạ tự do.

Đây là cách dùng Free sketch painting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Free sketch painting là gì? (hay giải thích (n) Bản vẽ phác hoạ tự do nghĩa là gì?) . Định nghĩa Free sketch painting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Free sketch painting / (n) Bản vẽ phác hoạ tự do. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Free sketch painting mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Free sketch painting .

Read More:   Standard brick
Check Also
Close
Back to top button