Frill

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Frill là gì?

Frill có nghĩa là (n) Nếp gấp, nếp xếp

Frill có nghĩa là (n) Nếp gấp, nếp xếp
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nếp gấp, nếp xếp Tiếng Anh là gì?

(n) Nếp gấp, nếp xếp Tiếng Anh có nghĩa là Frill.

Ý nghĩa – Giải thích

Frill nghĩa là (n) Nếp gấp, nếp xếp.

Đây là cách dùng Frill. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Frill là gì? (hay giải thích (n) Nếp gấp, nếp xếp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Frill là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Frill / (n) Nếp gấp, nếp xếp. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Frill mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Frill .

Read More:   固定物 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button