Front and rear curtain air bags

Rate this post

Front and rear curtain air bags là gì?

Front and rear curtain air bags có nghĩa là Túi khí ở cửa sổ trước và sau

Front and rear curtain air bags có nghĩa là Túi khí ở cửa sổ trước và sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Túi khí ở cửa sổ trước và sau Tiếng Anh là gì?

Túi khí ở cửa sổ trước và sau Tiếng Anh có nghĩa là Front and rear curtain air bags.

Ý nghĩa – Giải thích

Front and rear curtain air bags nghĩa là Túi khí ở cửa sổ trước và sau..

Đây là cách dùng Front and rear curtain air bags. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front and rear curtain air bags là gì? (hay giải thích Túi khí ở cửa sổ trước và sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front and rear curtain air bags là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front and rear curtain air bags / Túi khí ở cửa sổ trước và sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Poverty (n)

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front and rear curtain air bags mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front and rear curtain air bags.

Check Also
Close
Back to top button