Front axle crossmember front bushing heat shield

Rate this post

Front axle crossmember front bushing heat shield là gì?

Front axle crossmember front bushing heat shield có nghĩa là Tấm chắn nhiệt cho bạc lót phía trước của khung lắp cầu trước

Front axle crossmember front bushing heat shield có nghĩa là Tấm chắn nhiệt cho bạc lót phía trước của khung lắp cầu trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm chắn nhiệt cho bạc lót phía trước của khung lắp cầu trước Tiếng Anh là gì?

Tấm chắn nhiệt cho bạc lót phía trước của khung lắp cầu trước Tiếng Anh có nghĩa là Front axle crossmember front bushing heat shield.

Ý nghĩa – Giải thích

Front axle crossmember front bushing heat shield nghĩa là Tấm chắn nhiệt cho bạc lót phía trước của khung lắp cầu trước..

Đây là cách dùng Front axle crossmember front bushing heat shield. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front axle crossmember front bushing heat shield là gì? (hay giải thích Tấm chắn nhiệt cho bạc lót phía trước của khung lắp cầu trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front axle crossmember front bushing heat shield là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front axle crossmember front bushing heat shield / Tấm chắn nhiệt cho bạc lót phía trước của khung lắp cầu trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   荷物を積み下ろす(にもつをつみおろす) tiếng nhật là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front axle crossmember front bushing heat shield mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front axle crossmember front bushing heat shield.

Check Also
Close
Back to top button