Front door lower moulding

Rate this post

Front door lower moulding là gì?

Front door lower moulding có nghĩa là Đường gờ phía dưới cửa trước

Front door lower moulding có nghĩa là Đường gờ phía dưới cửa trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đường gờ phía dưới cửa trước Tiếng Anh là gì?

Đường gờ phía dưới cửa trước Tiếng Anh có nghĩa là Front door lower moulding.

Ý nghĩa – Giải thích

Front door lower moulding nghĩa là Đường gờ phía dưới cửa trước..

Đây là cách dùng Front door lower moulding. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front door lower moulding là gì? (hay giải thích Đường gờ phía dưới cửa trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front door lower moulding là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front door lower moulding / Đường gờ phía dưới cửa trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front door lower moulding mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front door lower moulding .

Read More:   Blackening
Check Also
Close
Back to top button