Front halfshaft – attach to the transmission

Rate this post

Front halfshaft – attach to the transmission là gì?

Front halfshaft – attach to the transmission có nghĩa là Lắp bán trục trước vào hộp số

Front halfshaft – attach to the transmission có nghĩa là Lắp bán trục trước vào hộp số.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lắp bán trục trước vào hộp số Tiếng Anh là gì?

Lắp bán trục trước vào hộp số Tiếng Anh có nghĩa là Front halfshaft – attach to the transmission.

Ý nghĩa – Giải thích

Front halfshaft – attach to the transmission nghĩa là Lắp bán trục trước vào hộp số..

Đây là cách dùng Front halfshaft – attach to the transmission. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front halfshaft – attach to the transmission là gì? (hay giải thích Lắp bán trục trước vào hộp số. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front halfshaft – attach to the transmission là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front halfshaft – attach to the transmission / Lắp bán trục trước vào hộp số.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Insection piece

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front halfshaft – attach to the transmission mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front halfshaft – attach to the transmission.

Check Also
Close
Back to top button