Front inner quarter panel

Rate this post

Front inner quarter panel là gì?

Front inner quarter panel có nghĩa là Tấm phần tư phía trong trước

Front inner quarter panel có nghĩa là Tấm phần tư phía trong trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm phần tư phía trong trước Tiếng Anh là gì?

Tấm phần tư phía trong trước Tiếng Anh có nghĩa là Front inner quarter panel.

Ý nghĩa – Giải thích

Front inner quarter panel nghĩa là Tấm phần tư phía trong trước..

Đây là cách dùng Front inner quarter panel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front inner quarter panel là gì? (hay giải thích Tấm phần tư phía trong trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front inner quarter panel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front inner quarter panel / Tấm phần tư phía trong trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front inner quarter panel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front inner quarter panel .

Read More:   Single colour warp
Check Also
Close
Back to top button