Front pillar

Rate this post

Front pillar là gì?

Front pillar có nghĩa là Cột trụ ngiêng phía trước của khung cửa trước

Front pillar có nghĩa là Cột trụ ngiêng phía trước của khung cửa trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cột trụ ngiêng phía trước của khung cửa trước Tiếng Anh là gì?

Cột trụ ngiêng phía trước của khung cửa trước Tiếng Anh có nghĩa là Front pillar.

Ý nghĩa – Giải thích

Front pillar nghĩa là Cột trụ ngiêng phía trước của khung cửa trước..

Đây là cách dùng Front pillar. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front pillar là gì? (hay giải thích Cột trụ ngiêng phía trước của khung cửa trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front pillar là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front pillar / Cột trụ ngiêng phía trước của khung cửa trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front pillar mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front pillar .

Read More:   Impressionism
Check Also
Close
Back to top button