Front seat cushion

Rate this post

Front seat cushion là gì?

Front seat cushion có nghĩa là Đệm ghế trước

Front seat cushion có nghĩa là Đệm ghế trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đệm ghế trước Tiếng Anh là gì?

Đệm ghế trước Tiếng Anh có nghĩa là Front seat cushion.

Ý nghĩa – Giải thích

Front seat cushion nghĩa là Đệm ghế trước..

Đây là cách dùng Front seat cushion. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front seat cushion là gì? (hay giải thích Đệm ghế trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front seat cushion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front seat cushion / Đệm ghế trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front seat cushion mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front seat cushion .

Read More:   Air suspension
Check Also
Close
Back to top button