Front suspension vertical accelerometer

Rate this post

Front suspension vertical accelerometer là gì?

Front suspension vertical accelerometer có nghĩa là Cảm biến đo độ dao động theo phương thẳng đứng của hệ thống treo trước

Front suspension vertical accelerometer có nghĩa là Cảm biến đo độ dao động theo phương thẳng đứng của hệ thống treo trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cảm biến đo độ dao động theo phương thẳng đứng của hệ thống treo trước Tiếng Anh là gì?

Cảm biến đo độ dao động theo phương thẳng đứng của hệ thống treo trước Tiếng Anh có nghĩa là Front suspension vertical accelerometer.

Ý nghĩa – Giải thích

Front suspension vertical accelerometer nghĩa là Cảm biến đo độ dao động theo phương thẳng đứng của hệ thống treo trước..

Đây là cách dùng Front suspension vertical accelerometer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front suspension vertical accelerometer là gì? (hay giải thích Cảm biến đo độ dao động theo phương thẳng đứng của hệ thống treo trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front suspension vertical accelerometer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front suspension vertical accelerometer / Cảm biến đo độ dao động theo phương thẳng đứng của hệ thống treo trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Charging system warning indicator inoperative

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Front suspension vertical accelerometer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Front suspension vertical accelerometer .

Back to top button