Fuel filter to fuel injection supply manifold line

Rate this post

Fuel filter to fuel injection supply manifold line là gì?

Fuel filter to fuel injection supply manifold line có nghĩa là Đường ống từ lọc nhiên liệu tới ống phân phối

Fuel filter to fuel injection supply manifold line có nghĩa là Đường ống từ lọc nhiên liệu tới ống phân phối.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đường ống từ lọc nhiên liệu tới ống phân phối Tiếng Anh là gì?

Đường ống từ lọc nhiên liệu tới ống phân phối Tiếng Anh có nghĩa là Fuel filter to fuel injection supply manifold line.

Ý nghĩa – Giải thích

Fuel filter to fuel injection supply manifold line nghĩa là Đường ống từ lọc nhiên liệu tới ống phân phối..

Đây là cách dùng Fuel filter to fuel injection supply manifold line. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fuel filter to fuel injection supply manifold line là gì? (hay giải thích Đường ống từ lọc nhiên liệu tới ống phân phối. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fuel filter to fuel injection supply manifold line là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fuel filter to fuel injection supply manifold line / Đường ống từ lọc nhiên liệu tới ống phân phối.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Sheet metal blank

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Fuel filter to fuel injection supply manifold line mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Fuel filter to fuel injection supply manifold line.

Back to top button