Fuel line fittings

Rate this post

Fuel line fittings là gì?

Fuel line fittings có nghĩa là Đầu nối đường ống nhiên liệu

Fuel line fittings có nghĩa là Đầu nối đường ống nhiên liệu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đầu nối đường ống nhiên liệu Tiếng Anh là gì?

Đầu nối đường ống nhiên liệu Tiếng Anh có nghĩa là Fuel line fittings.

Ý nghĩa – Giải thích

Fuel line fittings nghĩa là Đầu nối đường ống nhiên liệu..

Đây là cách dùng Fuel line fittings. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Fuel line fittings là gì? (hay giải thích Đầu nối đường ống nhiên liệu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Fuel line fittings là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Fuel line fittings / Đầu nối đường ống nhiên liệu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Fuel line fittings mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Fuel line fittings .

Read More:   Unit area
Check Also
Close
Back to top button