Garage zipper

Rate this post

Garage zipper là gì?

Garage zipper có nghĩa là (n) Đầu chặn dây kéo

Garage zipper có nghĩa là (n) Đầu chặn dây kéo
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đầu chặn dây kéo Tiếng Anh là gì?

(n) Đầu chặn dây kéo Tiếng Anh có nghĩa là Garage zipper.

Ý nghĩa – Giải thích

Garage zipper nghĩa là (n) Đầu chặn dây kéo.

Đây là cách dùng Garage zipper. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Garage zipper là gì? (hay giải thích (n) Đầu chặn dây kéo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Garage zipper là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Garage zipper / (n) Đầu chặn dây kéo. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Garage zipper mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Garage zipper .

Read More:   Phenotype
Check Also
Close
  • Swollen
Back to top button